Fundacja dla PolskiObchodzimy 25 lat działalności

25 lat pracy i doświadczeń

 

Fundacja powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce jako przedstawicielstwo największej francuskiej fundacji – Fondation de France. To jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce.

 

Dzięki wsparciu Fundacji w latach 90-tych powstało bądź rozbudowało swoją bazę i działalność wiele placówek społecznych i publicznych, zwłaszcza funkcjonujących w małych miastach i społecznościach. Fundacja pomagała finansowo i merytorycznie instytucjom przeciwdziałającym ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, koncentrując się na działaniach adresowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. Wspierała głównie inicjatywy innowacyjne i oryginalne, które w przyszłości stałyby się modelowymi programami działania dla innych organizacji i instytucji.

 

Obecnie Fundacja skupia się w swoich działaniach na promowaniu postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Fundacja stworzyła kompleksowy system usług filantropijnych, którego elementem są fundusze filantropijne, doradztwo filantropijne oraz pomoc w tworzeniu fundacji. Prowadzi również działania edukacyjne popularyzujące wiedzę o filantropii oraz o praktycznych możliwościach wspierania inicjatyw społecznych. Organizacja przekonuje także sektor biznesu do podejmowania działań filantropijnych.

 

Niezmienną misją Fundacji dla Polski jest promocja filantropii poprzez dzielenie się wieloletnią wiedzą i doświadczeniem jak efektywnie pomagać.

 

 

 

Jubileuszowa Gala Fundacji dla Polski - relacja z wydarzenia

 

Wdzięczność za to, co mamy, otwiera nas na nowe

 

15 marca 2016 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyła się uroczysta Gala z okazji 25-lecia działalności Fundacji dla Polski. Jubileusz 25-lecia stanowił okazję do złożenia szczególnych podziękowań osobom, organizacjom oraz instytucjom za współpracę, dzięki której Fundacja mogła przez tyle lat rozwijać inicjatywy społeczne oraz realizować programy filantropijne. W wydarzeniu udział wzięło blisko 100 gości z Polski i zagranicy.

 

Celem wydarzenia było przybliżenie gościom historii i działań Fundacji, które na przestrzeni 25 lat promowały filantropię wśród firm, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Była to również okazja, aby  przypomnieć i przedstawić sylwetki osób związanych z organizacją.

 

Uroczystość otworzyła Agnieszka Sawczuk, Prezeska Zarządu Fundacji dla Polski oraz Marcin Michalski, Członek Rady Fundacji, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przywitali gości oraz przybliżyli temat przewodni Jubileuszu, którym była „wdzięczność”, która uświadamiając nam nasze osiągnięcia, pokazuje, że mamy czym dzielić się z innymi.

 

Następnie prowadząca uroczystość Agnieszka Sawczuk zaprosiła na scenę Magdalenę Rodak oraz Katarzynę Morawską, długoletnie pracowniczki oraz dyrektorki Fundacji dla Polski. Przypomniały osoby, które tworzyły Fundację, przyczyniły się do rozwoju organizacji i wspierały inicjatywy w różnym okresie jej działalności. Agnieszka Sawczuk przybliżyła zebranym obecnie prowadzone programy i inicjatywy, m.in. wprowadzoną do Polski pod koniec lat 90-tych metodę streetworkingu, dziś jednej z podstawowych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, programy skierowane do młodzieży - przyszłego pokolenia filantropów, a także prowadzenie funduszy filantropijnych.

 

Następnie wystąpił Krystian Pyszniak z YouthBank w Żurominie, który podzielił się swoimi refleksjami na temat bycia liderem w lokalnej społeczności. YouthBank to projekt, który w unikalny sposób angażuje młodzież w proces inicjowania i realizacji projektów na rzecz lokalnych środowisk. Wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań.

 

Gościem uroczystości był Henryk Wujec - działacz opozycji demokratycznej KOR, współtwórca Solidarności, w latach 1989-2001 poseł na sejm, doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa obywatelskiego w latach 2010-2015 oraz pracownik Fundacji dla Polski w latach 2005-2010, który podzielił się z gośćmi swoimi refleksjami o roli wdzięczności w dokonywanych przez niego wyborach życiowych.  

 

Ciekawym elementem wieczoru było rozwiązanie zagadki ściśle związanej z motywem przewodnim Jubileuszu. Goście zostali poproszeni o przyniesienie na uroczystość po jednej czekoladce. W podziękowaniu otrzymali dwie – z przesłaniem, że warto dzielić się tym co ma się najlepszego, bo dobro powraca. Nie zawsze w taki sam sposób i od tych, których obdarowaliśmy - ale wraca, często w dwójnasób, przynosząc darczyńcy ogromną satysfakcję.

 

Następnie, Agnieszka Sawczuk zaprosiła wszystkich do obejrzenia prezentacji przedstawiającej sylwetki osób, które z zaangażowaniem rozwijały działalność Fundacji przez 25 lat.

 

Podsumowaniem wydarzenia było wspólne, pamiątkowe zdjęcie członków Rady, Zarządu i Zespołu Fundacji dla Polski oraz wszystkich gości biorących udział w uroczystości.

 

 

 

Wydarzenie zakończyła część nieoficjalna. Uczestnicy mieli możliwość spróbowania jubileuszowego tortu oraz wzniesienia toastu. Każdy z gości otrzymał Raport 25-lecia Fundacji dla Polski, przybliżający historię oraz działalność organizacji.

Link do raportu

 

Partnerem Gali 25-lecia działalności Fundacji dla Polski była firma Archicom S.A.

Patronem honorowym był Business Centre Club.

Patronami medialnymi wydarzenia były portale CRnavigartor oraz CSRinfo.org. 

 

 

Polecamy:
O tym dlaczego warto angażować się w działalność filantropijną – w mediach 

Dlaczego firmom opłaca się założenie fundacji? – w PolskimRadio24

 

Nasze artykuły:

Fundusze filantropijne sposobem na realizację działań społecznych

 

Dlaczego warto postawić na filantropię?

 

Wolontariat pracowniczy, czyli ukryty potencjał emerytowanych pracowników

 

 

 

Partner Gali:

 

 

 

 

Patron honorowy:

 

 

 

 

 

Patroni medialni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności