Fundacja dla PolskiPROJEKT " AKTYWNY SENIOR NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ"

Projekt „Aktywny senior na rzecz społeczności lokalnej” motywuje osoby po 60 roku życia do pomagania innym. Buduje świadomość seniorów jak istotne dla społeczeństwa jest ich doświadczenie, jeżeli zechcą się nim podzielić. Kształtuje inicjatywę, odpowiednie nawyki oraz odwagę do działania społecznego. Rozwija umiejętność planowania i realizacji działań na rzecz innych.

 

Celem projektu jest zachęcenie seniorów do pomagania innym poprzez dzielenie się doświadczeniem oraz zapewnienie im wsparcia w tych działaniach. Założeniem projektu jest dostarczenie seniorom wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne działania społeczne.

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku 60+ z Warszawy, Wejherowa i najbliższych okolic.

 

 

Działania realizowane w ramach projektu

 

Spotkania rozwijające umiejętności pomagania innym realizowane są w formie warsztatów, na których seniorzy dowiedzą się jakie korzyści płyną z dzielenia się doświadczeniem. Zdobędą umiejętności i motywację do działania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również, jakie są potrzeby i możliwości pomagania innym, jakie organizacje zajmują się wolontariatem i jak do nich dotrzeć.

 

Odkrywanie ciekawych miejsc, gdzie ludzie działają z pasją dla innych. Wizyta studyjna w lokalnych organizacjach i instytucjach działających społecznie. Seniorzy będą mieli możliwość obserwacji realnego działania oraz poznania organizacji, z którymi będą mogli w przyszłości współpracować jako wolontariusze.

 

Zorganizowanie działania społecznego, seniorzy wspólnie zaplanują i zrealizują miniprojekt własnych działań społecznych. Uczestnicy sami wybiorą cel, opracują plan pomocy innym i przeprowadzą to działanie przy wsparciu opiekuna. Rodzaj działania będzie zależała od doświadczenia, pasji i zainteresowań seniorów. 

 

Przygotowanie wraz z seniorami indywidualnego planu działań społecznych, który ułatwi im  zaangażowanie się w pomaganie innym/wolontariat. Przy pracy nad takim planem seniorzy otrzymają wsparcie opiekuna, który pomoże wybrać partnerów, sposoby działania, a także wspólnie określi czas, jaki mogą poświęcić na taką pomoc. Tak przygotowany plan pomoże seniorom aktywnie zaangażować się w pomoc innym.

 

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.

Dodatkowych informacji udziela:
biuro Fundacji dla Polski tel. (22) 370 25 03

 

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności