Fundacja dla PolskiDROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego.

 

 

O sile organizacji decyduje nie tylko wysoka jakość realizowanych zadań, lecz także przejrzystość finansowa.

Wiele organizacji dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu pracujących na jej rzecz osób osiąga znakomite rezultaty w codziennej pracy. Nierzadko jednak w natłoku spraw bieżących nie starcza już czasu na systematyczne zarządzanie finansami, bez którego trudno potem nad nimi zapanować.

 

Z myślą o organizacjach, które chcą być wiarygodnym partnerem dla administracji czy biznesu, Fundacja dla Polski, Fundusz PAFPIO oraz Fundacja PricewaterhouseCoopers przygotowały i wspólnie prowadzą projekt PO KL "Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego"

 

Celem projektu jest wzrost potencjału 3. Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardu finansowego dla aktywnych organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką jakość realizacji zadań publicznych przy współudziale 144 przedstawicieli 72 NGO poprzez działania szkoleniowo-doradcze i upowszechniające w okresie od 1.02.2013 do 30.06.2014 na terenie całej Polski.

 

Zaplanowane działania koncentrują się na:

1)     podniesieniu kwalifikacji osób zrządzających organizacjami pozarządowymi,

2)     wypracowaniu przez organizacje własnych zasad zarządzania finansami,

3)     upowszechnianiu w środowisku Trzeciego Sektora przejrzystych zasad zarządzania finansami.

 

W ramach „Drogowskazu dla NGO”  oferujemy bezpłatnie:

  • 2 przeglądy ksiąg rachunkowych (na rozpoczęcie i zakończenie projektu)
  • cykl 3 szkoleń dotyczących zarządzania finansami
  • 20 godzin zindywidualizowanego doradztwa dla każdej organizacji
  • 2 zjazdy eksperckie poświęcone zasadom zarządzania finansami NGO
  • aktywny udział zespołów organizacji uczestniczących w projekcie w wypracowaniu zasad usprawniających zarządzanie NGO
  • 8 seminariów upowszechniających wypracowane zasady
  • wydanie 2  publikacji upowszechniających
  • dostęp do materiałów i porad na stronie internetowej www.finanse-ngo.pl.

 

 

Projekt nr 05.04.02-00-D05/11 "DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dodatkowych informacji udziela:
biuro Fundacji dla Polski tel. (22) 370 25 03

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności