Fundacja dla Polski 

FUNDUSZ BANKOWO ZAANGAŻOWANI
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 
 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest aktywnie zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej. Jako sponsor wspiera liczne imprezy kulturalne i sportowe, organizuje spotkania edukacyjne dla rolników i przedsiębiorców, wspiera finansowo najuboższych, chorych, niepełnosprawnych i seniorów. Od wielu lat tworzy bank przyjazny klientom i społeczności lokalnej. 

Fundusz Bankowo Zaangażowani powstał z inicjatywy Zarządu i Pracowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jego celem jest przeciwdziałanie problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy Banku wspierają wartościowe inicjatywy lokalnych organizacji społecznych oraz pomagają najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.

Do tej pory Kapituła Funduszu spotkała się 8 razy i przyznała już wsparcie w kwocie niemal 110 tys. zł.

Pomoc uzyskało do tej pory:
- 20 osób prywatnych, które znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej kosztownego leczenia albo rehabilitacji;
- 8 organizacji społecznych, które uzyskane wsparcie przeznaczyło na poszerzenie swojej działalności.
 
Dodatkowo wsparcie otrzymały także 16 akcji społecznych, najczęściej skierowanych do dzieci i młodzieży.

Od 19 kwietnia 2016 r. Kapituła Funduszu działa w nowym składzie i należą do niej:
- przedstawiciele Banku - Agnieszka Korzybska (p.o. Prezesa Banku) oraz Jarosław Dorobek (Członek Zarządu Banku),
- przedstawicielki pracowników Banku  - Beata Sieradzka oraz Małgorzata Lewandowska.
 

 
 
 
Dodatkowych informacji udziela:
biuro Fundacji dla Polski tel. (22) 370 25 03, fdp@fdp.org.pl
Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności