Fundacja dla PolskiFUNDUSZ IM. EDWARDA J. WENDE

salus rei publicae suprema lex (esto)
dobro rzeczypospolitej (winno być) najwyższym prawem

Reguły prawa są jasne, czasem twarde, jednak kulturę prawną tworzą ludzie, tacy jak Edward Joachim Wende, który kierował się w swoim życiu przede wszystkim zasadami elementarnej przyzwoitości. Będąc prawnikiem w trudnych czasach miał szczególną świadomość, że to nie tylko zawód zaufania publicznego, ale jakość jego sprawowania przyczynia się do rozwoju demokracji i stanowi o miejscu Polski w Europie.

Ten wielki prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł II RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.
Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.

Działania
Fundusz przyznaje coroczną nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej. Nagrodę przyznaje powołana w tym celu Kapituła Nagrody im Edwarda J. Wende.

Fundusz im. Edwarda J. Wende został założony przez członków rodziny Wende i utrzymuje się dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi.

Patronem prasowym i partnerem jest "Rzeczpospolita" i jej Wydawca Gremi Business Communication sp. z o.o.

W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą:
Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Ewa Usowicz ("Rzeczpospolita"), Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Karol Modzelewski (Laureat 2015), Jerzy Zajadło (Laureat 2017) oraz przedstawiciel Fundacji dla Polski.
 • Jerzy Zajadło

  Jerzy Zajadło

 • Karol Modzelewski

  Karol Modzelewski

 • Mikołaj Pietrzak

  Mikołaj Pietrzak

 • Adam D. Rotfeld

  Adam D. Rotfeld

 • Stanisław Mikke

  Stanisław Mikke

 • Stanisław Waltoś

  Stanisław Waltoś

 • Marek Antoni Nowicki

  Marek Antoni Nowicki

 • Jacek Taylor

  Jacek Taylor

 • Marek Safjan

  Marek Safjan

 • Irena Lipowicz

  Irena Lipowicz

 • Witold Kulesza

  Witold Kulesza

 • Jan Maria Rokita

  Jan Maria Rokita

>> XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

>> Regulamin Funduszu


Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Fundacji dla Polski - tel. (22) 370 25 03, fundusz.wende@fdp.org.pl

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności