Fundacja dla PolskiFUNDUSZ OBYWATELSKI

Fundusz Obywatelski jest funduszem grantowym. Powstał, by wspierać działania osób prywatnych, organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

 

Celem Funduszu jest wspieranie inicjatyw z zakresu:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań w formie wszechnicowej adresowanych do dorosłych mieszkających zwłaszcza poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, opartej na faktach i uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym.


Fundusz powołał Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego - tworzą go osoby, które w latach 2001-2015 były związane ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Do Kapituły Funduszu zostali zaproszeni: prof. Ewa Łętowska, prof. Adam Strzembosz oraz prof. Andrzej Zoll. Są to osoby, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy stojące na straży praw zaraz po zmianie ustroju w 1989 roku: instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny.

Źródłem finansowania Funduszu są wpłaty osób prywatnych oraz przekazywany przez nich 1% podatku.

Dodatkowe informacje:
biuro Fundacji dla Polski tel. (22) 370 25 03

 

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności