Fundacja dla PolskiPROJEKT "MŁODZIEŻ I FILANTROPIA. AKTYWNA MŁODZIEŻ - ZAANGAŻOWANI OBYWATELE"


 

„Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego, to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia.”

Aleksander KamińskiWarto, by już dziś młodzi ludzie angażowali się w życie lokalnych społeczności i rozwiązywanie problemów społecznych. To oni wkrótce będą wpływać na rozwój naszego kraju, kształtować naszą przyszłość.

Projekt „Młodzież i Filantropia” odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w którym nie powinno zabraknąć ludzi gotowych do dzielenia się swoją wiedzą, czasem czy majątkiem. Projekt kształtuje umiejętności i dostarcza młodzieży wiedzę o tym, jak skutecznie pomagać, jak inwestować w zmianę społeczną. Wierzymy, że projekt zainteresuje dzisiejszą młodzież na tyle, by teraz jak i w swoim dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością angażowała się w sprawy społeczne i pociągała za sobą innych. W projekcie wezmą udział 22 licea i gimnazja z województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród licealistów i gimnazjalistów. Projekt pokazuje, że można i trzeba działać, że warto organizować się dla dobra innych ludzi. Dostarcza nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomaga zrozumieć ideę filantropii. Z drugiej strony projekt przynosi wiele dobrego społeczności lokalnej - zakłada zaangażowanie i współpracę uczniów szkół średnich, nauczycieli, osób prowadzących organizacje pozarządowe i mieszkańców, co w efekcie integruje i zacieśnia więzy lokalne.

Działania realizowane w ramach projektu:
Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie liceów i gimnazjów z jednej strony zdobywają wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczą się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, a z drugiej kształtują swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego, przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych;

Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznają wybrane przez siebie organizacje, gromadzą informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych; Zdobyte w ten sposób dane wykorzystują do przygotowania prezentacji opisujących działalność poznanych organizacji.

Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje są oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych; Zwycięskie zespoły uczniów zdobywają nagrody i przekazują je lokalnym organizacjom pozarządowym – bohaterom swoich prezentacji.

Projekt zakłada również szeroko zakrojone działania promocyjne, które umożliwią rozpoznawalność projektu w środowiskach akademickich, wśród przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Partnerzy projektu: Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski i Wojewoda Podlaski. 

Okres realizacji tegorocznej edycji projektu: wrzesień 2016 - sierpień 2017 r.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności