Fundacja dla PolskiNAGRODA IM. EDWARDA J. WENDE

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy Rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

 

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

 

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

- działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,

- w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,

- bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,

- bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

 

 

W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą:


Leon Kieres, Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013) oraz przedstawiciel "Rzeczpospolitej" i Fundacji dla Polski.

 

 

Laureatem XIII edycji Nagrody im. E. J. Wende został Sędzia Igor Tuleya

 

 

Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleya za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej.

 

Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

 

W tym roku po raz pierwszy Kapituła Nagrody przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sądy pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

 

 

 

 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują osobom prywatnym i instytucjom, które wspierają Nagrodę im. Edwarda J. Wende.

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności