Fundacja dla PolskiNAGRODA IM. EDWARDA J. WENDE

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy Rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

 

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

 

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

- działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,

- w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,

- bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,

- bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

 

 

W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą:


Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, George Dobry, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Karol Modzelewski (Laureat 2015), Jerzy Zajadło (Laureat 2017) oraz przedstawiciel "Rzeczpospolitej" i Fundacji dla Polski.

 

 

XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende - przedłużamy termin zgłaszania kandydatów do Nagrody do 12 maja !

 

 

 

 

Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski -

gospodarz Funduszu Jego imienia,

ogłaszają

XIII edycję Nagrody im. Edwarda J. Wende.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody do dnia 12 maja 2019 r.

 

Wypełniony Formularz prosimy przesłać na adres Fundacji dla Polski ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl.

 

Formularz zgłaszania kandydatur do Nagrody (doc)

 

Regulamin Funduszu

 

Zgłoszenia będą uwzględniane na posiedzeniu Kapituły Nagrody, które odbędzie się wiosną 2019 r.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać w biurze Fundacji dla Polski:

ul. Szpitalna 5/3, Warszawa, tel. (22) 370 25 03, e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl

 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują osobom prywatnym i instytucjom, które wspierają Nagrodę im. Edwarda J. Wende.

Powered by Siteor.pl | © 2019 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności