Fundacja dla PolskiFundusz Obywatelski: Konkurs grantowy pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

W ramach konkursu wspieramy działania na rzecz niezależności sądownictwa, praw kobiet, praw mniejszości seksualnych i praw migrantów w Polsce.

W związku z dużą liczbą dobrych wniosków Fundusz Obywatelski zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na granty o 22 tys. zł zebranych przez Fundusz od obywateli i obywatelek w ramach 1% PIT i darowizn.

Dziękujemy organizacjom za złożenie aż 121 wniosków!

Lista wniosków, które otrzymują wsparcie z Funduszu Obywatelskiego na łączną kwotę 105 495,00 zł znajduje się na stronie internetowej FO: https://www.funduszobywatelski.pl/wspierane-inicjatywy


Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności