Fundacja dla PolskiFundusz Obywatelski- szybkie granty dla inicjatyw obywatelskich

Drukuj
1 2 3

Zapraszamy organizacje do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w ramach szybkich grantów Funduszu Obywatelskiego!

Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.

Jeśli Wasza inicjatywa:
1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:
ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;


zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!


W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Więcej informacji o Funduszu Obywatelskim, zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć na: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

 

Fundusz Obywatelski zarządzany jest przez Fundację dla Polski.


Powered by Siteor.pl | © 2019 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności