Fundacja dla PolskiRuszyła XII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

Drukuj
1 2 3

 

Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende,

Fundacja dla Polski – gospodarz Funduszu Jego imienia

oraz „Rzeczpospolita” i jej wydawca Gremi Biznes Communication sp. z o.o. – patron medialny i partner Nagrody

ogłaszają

XII edycję Nagrody im. Edwarda J. Wende

 

 

 

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak i europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

Laureatem ostatniej edycji Nagrody został prof. Karol Modzelewski - mediewista, legendarny opozycjonista z czasów PRL, który pozostał wierny swoim ideałom i zachował wrażliwość społeczną upominając się o prawa słabszych. Kilkakrotnie więziony za swoje przekonania, za walkę o demokratyczne przemiany i prawa robotników. Był rzecznikiem Komisji Krajowej ,,Solidarności'' i autorem nazwy związku.

 

Jesienią 2017 r. Kapituła przyzna Nagrodę im. Edwarda J. Wende osobie:

- która działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,

- w swojej działalności wyróżniła się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,

- która bezinteresownie działa na rzecz dobra publicznego.

 

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Teresa Romer (Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Jan Maria Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (laureat 2013), Karol Modzelewski (Laureat 2015) oraz przedstawiciel „Rzeczpospolitej” i Fundacji dla Polski.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rekomendowanie Kapitule kandydatur do Nagrody za pomocą Formularza

 Formularz zgłaszania kandydatur do Nagrody

w terminie do 15 września 2017 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać w biurze Fundacji dla Polski:

ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa, tel. (22) 542 58 80,

e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl lub na stronie www.fdp.org.pl


Powered by Siteor.pl | © 2018 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności