Fundacja dla PolskiJesteś na:
Fundacja dla Polski jest organizacją pozarządową, która od 20 lat wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Inspiruje oraz przekazuje wiedzę osobom indywidualnym i firmom, jak korzystać z najlepszych modelowych rozwiązań filantropijnych, aby skutecznie pomagać. Realizuje wolę fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały, gwarantując profesjonalizm i przejrzystość działań.

Fundacja dla Polski jest niezależną, niedochodową organizacją  o statucie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000039342. Jest także sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która zobowiązuje ją do zachowania kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność. Fundacja jest również członkiem Forum Darczyńców – instytucji promującej społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji przekazujących środki finansowe na cele społeczne.
 


Statut Fundacji dla Polski
wersja polska (pdf)


nr. konta bankowego Fundacji dla Polski
BRE Bank  45 1140 1010 0000 5294 4600 1001

Powered by Siteor.pl | © 2017 Fundacja dla Polski