Fundacja dla PolskiPOLITYKA PRYWATNOŚCI


Podstawowe informacje

 

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja, my) z siedzibą w Warszawie, 03-717, przy ul. Kłopotowskiego 6/61. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fdp@fdp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
 

Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji dla Polski

 

W Fundacji dla Polski, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Gromadzone dane nie są poddawane profilowaniu.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Dane przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. W przypadku wydarzeń realizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuży okres, odpowiednią informację udostępniamy przy zapisie na wydarzenie.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy
 

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile zgoda jest podstawą przetwarzania) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT

 

Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji dla Polski, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

 

Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze (www.fdp.org.pl). Dostęp do naszych dysków mają pracownicy firm przetwarzających administrowane przez nas dane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, działających w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.

 

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).

 

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk.

 

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

 

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

 

Dane darczyńców

 

Fundację dla Polski oraz zarządzane przez nią Fundusze można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.

 

Dane darczyńców przetwarzamy w systemie Windows oraz w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja dla Polski jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.

 

Raz w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: fdp@fdp.org.pl. Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.

 

Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku

 

Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania oraz egzemplarze naszych materiałów informacyjnych.

 

Dane osób, które przekazały nam 1%, przetwarzamy w systemie Windows. Nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: fdp@fdp.org.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.

 

Kontakt i dodatkowe informacje

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: fdp@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Powered by Siteor.pl | © 2019 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności