Fundacja dla PolskiPROGRAM SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


 

"Organizacje pozarządowe to najlepszy pomysł na budowanie Polski obywatelskiej"

Prezydent Bronisław Komorowski

 


Cel społeczny
Organizacje pozarządowe, a przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, stanowią trzon społeczeństwa obywatelskiego. Im są bardziej profesjonalnie zarządzane, tym ich działania na rzecz społeczeństwa są bardziej efektywne. Sprawna organizacja, dobrze zarządzana i posiadająca stabilne przychody, lepiej pomaga swoim podopiecznym.

Celem Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe jest rozwój kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania finansowego oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców i innych instytucji z nimi współpracujących jako partnerów rzetelnych i wiarygodnych.

Działania
Działania prowadzone w ramach Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe mają komplementarny charakter. Przedstawiciele organizacji uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, jak również biorą udział w indywidualnym doradztwie i coachingu. W zakres niektórych projektów wchodzą też wizyty studyjne przedstawicieli organizacji, służące wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania organizacją, a także organizowane są konkursy na projekty o charakterze promocyjnym czy fundraisingowym. W ramach programu opracowywane są także publikacje nt. zarządzania finansowego służące ugruntowaniu uzyskanej wiedzy oraz promocji dobrych praktyk.


Aktualnie realizowany projekt:
  • Projekt "Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego"

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności