Fundacja dla PolskiPRZEWODNIK USAMODZIELNIENIAWychowankowie domów dziecka a także innych placówek wychowawczo-opiekuńczych mają utrudniony start w samodzielność. Nie uczestnicząc, jak inni młodzi ludzie, w codziennym życiu rodzinnym nie mają doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów przyjacielskich, zarządzaniu własnymi pieniędzmi, w załatwianiu swoich spraw w różnych instytucjach. Nawet takie, wydawałoby się błahe, sprawy jak ostrożność w przyjmowaniu leków, dobranie właściwego stroju do sytuacji, czy założenie konta w banku mogą im sprawiać prawdziwe kłopoty.

Przewodnik Usamodzielnienia jest poradnikiem kierowanym zarówno do ludzi młodych (w wieku 16-20 lat), jak też do osób pomagających młodzieży w usamodzielnieniu. Podana w przystępny sposób informacja stanowi kompendium wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących usamodzielniania oraz informacji o różnych formach pomocy finansowej, rzeczowej i doradczej, z jakiej mogą korzystać młode osoby rozpoczynające samodzielne życie. Zawiera też wiele praktycznych wskazówek przedstawionych w formie pytań do młodzieży, dotyczących różnych obszarów życia, a opracowanych w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe wśród wychowanków placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe, dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności