Fundacja dla PolskiWolontariat pracowniczy, czyli ukryty potencjał emerytowanych pracowników

 

Filantropia, czyli planowe działanie przynoszące określoną zmianę społeczną, to działalność coraz częściej podejmowana przez sektor biznesu. Firmy widzą w niej nie tylko korzyści biznesowe, ale również sposób na zaangażowanie społeczne swoich pracowników. Podejmując działalność filantropijną mają do wyboru kilka narzędzi, jednym z nich jest wolontariat pracowniczy, który obecnie przeżywa swój rozkwit.

 

Coraz więcej firm zachęca swoich pracowników do podejmowania dodatkowych aktywności społecznych. Robi to z różnych powodów. Często z chęci budowania pozytywnego wizerunku firmy w społecznościach lokalnych, co zwykle sprzyja zainteresowaniu mediów, czy wzmacniania obecności marki lub konkretnych produktów w środowiskach lokalnych. Jednocześnie coraz więcej firm widzi w nim kluczowy element wzmacniania morale swoich pracowników, co ma istotne przełożenie na zaangażowanie i jakość pracy. Dobrze prowadzony program wolontariatu pracowniczego przynosi wymierne korzyści dla biznesu. Pomaga w budowaniu zespołu i potrafi jednoczyć lepiej niż wyjazdowe spotkania integracyjne. Pracownicy poznają się w zupełnie nowych sytuacjach i mają okazję w pozabiurowej atmosferze współdziałać  ze swoimi szefami. Stąd też zrozumiałym jest pytanie podczas rozmów kwalifikacyjnych o dotychczasową działalność społeczną kandydatów. Niektóre firmy, przekonane do wartości tej formy zaangażowania pracowników opracowują własne programy rozwoju wolontariatu, np. PZU, Orange czy Citi Handlowy.

 

Jest wiele form wolontariatu i każda firma może wybrać narzędzia, które będą dopasowane do jej potrzeb, zasobów i aspiracji. Jedną z popularniejszych form jest organizacja akcji pracowników, którzy wspólnymi siłami realizują konkretne zadanie np. remont świetlicy, przygotowanie placu zabaw dla dzieci lub organizacja lokalnych akcji fundraisingowych na rzecz wsparcia podopiecznych wybranej organizacji społecznej. Coraz większe zainteresowanie zyskują też wydarzenia, które zachęcają pracowników do uczestniczenia w imprezach sportowych, z których dochód przekazywany jest na określony cel społeczny, np. EccoWalkathon czy Sztafeta Polrun Polfarmy. Inną często wykorzystywaną formą jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym pracowników, tzw. wolontariat kompetencji, wykorzystywanym chętnie przez firmy doradcze, konsultingowe, przedsiębiorstwa oferujące usługi oparte na specjalistycznej wiedzy, np. pracownicy banku prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania budżetem domowym i oszczędzania. Możliwości są wprost nieograniczone.

 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na rodzaj wolontariatu, który w Polsce jest właściwie niewykorzystywany. To programy angażujące emerytowanych pracowników. Ich wiedza, ogromne doświadczenie, a także luksus wolnego czasu jest nieocenionym wprost zasobem, który może z powodzeniem służyć innym i w łatwy sposób budować markę firmy. Z pewnością działania wykorzystujące ten potencjał – a będzie ich coraz więcej ze względu na tendencje demograficzne, a także potrzebę zapewnienia osobom, które zakończyły już karierę zawodową różnych form aktywności - będą zyskiwać coraz większe zainteresowanie nie tylko ze strony pracodawców, ale także instytucji publicznych. Z pewnością jest to nisza warta do zagospodarowania.

 

Pracodawcą, który wykorzystuje potencjał swoich byłych pracowników w Polsce jest bank Citi Handlowy. Pod koniec 2011 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy uruchomiła projekt Wolontariat Seniorów, skierowany do emerytowanych pracowników banku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz danie im możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Obecnie w programie uczestniczy 12 pań.

 

Wzorem wolontariuszy-pracowników Citi Handlowy, seniorzy otrzymują ciekawe, dostosowane do ich zainteresowań propozycje zaangażowania i podejmują się niektórych z proponowanych działań w ramach wolontariatu indywidualnego. Seniorki do tej pory wsparły kilka dużych wydarzeń kulturalnych, m.in. Wielką Galę Integracji, Konferencję Kongresu Kobiet czy Konferencję Konkordii. Panie pomagały przy rozdawaniu folderów, rejestracji uczestników i prowadzeniu punktu informacyjnego.

 

Na świecie organizacje, które prowadzą programy wolontariacie skierowane do byłych pracowników to Chevron, Pfizer, IBM.

 

Wolontariat seniorów niesie ze sobą wiele korzyści. Warto, aby firmy dostrzegły potencjał byłych pracowników i zaczęły inwestować w ten rodzaj wolontariatu. Byli pracownicy często są bardzo zmotywowanymi wolontariuszami dla organizacji społecznych. Praca na zasadzie wolontariatu daje im możliwość pozostania aktywnymi, potrzebnymi i umożliwia im wykorzystanie wiedzy, dlatego też często nie trzeba ich zbytnio zachęcać do pracy społecznej. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki. Warto pomyśleć o dedykowanych programach grantowych dla organizacji, które mogą wykorzystać potencjał swoich byłych pracowników.

 

Wiele organizacji społecznych wspiera firmy w prowadzeniu przez nich działalności filantropijnej. Jedną z takich organizacji jest Fundacja dla Polski, która od 25 lat realizuje liczne programy z obszaru filantropii korporacyjnej i indywidualnej.

 

 

www.fdp.org.pl

www.facebook.com/fundacjadlapolski

 

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności