Fundacja dla PolskiProjekt "YouthBank" – Młodzieżowy Bank Projektów Społecznych

 

 

YouthBank (YB) to projekt, który w unikalny sposób angażuje młodzież w proces inicjowania i realizacji projektów na rzecz lokalnych środowisk. Uczy wyrażania własnych poglądów i odwagi w podejmowaniu decyzji. Wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań. Daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej. Trwale przyczynia się do większego zrozumienia specyfiki środowiska, w którym żyje i procesów w nim zachodzących.

Pierwszy YouthBank (YB) powstał w Irlandii Północnej. Jego rolą było pobudzanie współpracy i zrozumienia między młodzieżą katolicką i protestancką. Ta idea aktywnego wspierania młodzieży w działaniach społecznych zyskała szerokie zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko w Europie, ale także w Azji i Afryce. Obecnie idea YB, niezależnie od różnic kulturowych i społecznych, jest realizowana w ponad 200 społecznościach lokalnych, w 29 krajach na świecie. YouthBanki z całego świata współpracują ze sobą, tworząc międzynarodową sieć wspieraną przez YouthBank International

 

YouthBank prowadzony jest przez młodych i dla młodych.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt.


Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 

Powołanie lokalnych zespołów liderów młodzieżowych, którzy włączą się w procesy decyzyjne projektu. Rolą ich będzie nie tylko zaangażowanie rówieśników w przygotowanie i realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, ale także pozyskanie na ten cel środków finansowych. W drodze konkursu grantowego wyłonią oni projekty, dopilnują ich realizacji oraz zweryfikują przygotowane przez młodzież sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

 

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla członków zespołów liderów młodzieżowych, podczas których zdobędą oni wiedzę i narzędzia niezbędne do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Trenerzy z YB International podzielą się doświadczeniami w realizacji YB w innych krajach, pokażą młodym w jaki sposób mogą oni działać na rzecz lokalnych społeczności.

 

Promocja projektu w społecznościach lokalnych. To młodzi liderzy zadbają o nagłośnienie projektu w swoich społecznościach. Wybiorą najskuteczniejsze sposoby dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców, opracują treść reklam tak, aby włączyć w projekt zarówno środowiska lokalne jak i rówieśników.

 

Konkurs grantowy. Do kompetencji liderów należeć będzie wybór inicjatyw zgłaszanych przez ich rówieśników. Wygrają tylko te projekty, które w najbardziej efektywny sposób będą odpowiadać potrzebom lokalnych społeczności. Na ich realizację młodzieżowi liderzy przekażą środki finansowe zebrane wcześniej przez nich w drodze fundrisingu.

 

 

Pilotażowa edycja projektu YouthBank odbyła się na Mazowszu w latach 2014-2015. W ramach projektu młodzież z Białobrzegów, Żuromina i  Płocka zrealizowała 16 projektów społecznych o wartości ponad 30 tyś. złotych. Tematyka zwycięskich projektów dotyczyła najróżniejszych potrzeb społecznych–zdrowia, niepełnosprawności, wykluczenia, kultury oraz aktywnego spędzania czasu przez młodzież. Polecamy film z realizacji projektu.
 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

II edycja projektu YouthBank jest obecnie realizowana w pięciu lokalnych społecznościach: Białobrzegach, Żurominie, Niedrzwicy Dużej, Gminie Jabłonnej i w Żywcu. Wdrażają one polską metodologię projektu opracowaną podczas pilotażowej edycji YouthBank.

 

 

Partnerzy II edycji projektu: Fundacja PZU i Fundacja Orange.

  • Dodatkowych informacji udziela: Marzena Kolczyńska - tel. (22) 542 58 92, m.kolczynska@fdp.org.pl

Powered by Siteor.pl | © 2017 Fundacja dla Polski