Fundacja dla PolskiZARZĄDZANIE FUNDACJAMI

NOWOŚĆ
 

Zadania, jakie stawia sobie osoba, która chce prowadzić własną działalność filantropijną mogą wymagać stworzenia własnej organizacji np. fundacji rodzinnej, która zajmie się konkretnym obszarem potrzeb społecznych, będzie realizowała przedsięwzięcia, projekty społeczne, odzwierciedlające osobiste zainteresowania, przekonania i doświadczenia jej założycieli.

Często jednak fundator nie może lub nie chce w pełni poświęcić się zarządzaniu organizacją. Wygodnym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie powierzenie Fundacji dla Polski tego zadania. Fundator określa cele i sposób prowadzenia działalności swojej organizacji oraz przekazuje środki na realizację jej działań statutowych. Fundator i Fundacja wspólnie określają zasady funkcjonowania nowej fundacji i zarządzania jej kapitałem. Wszystkie czynności konieczne do utworzenia, rejestracji, a następnie prowadzenia organizacji przejmuje na siebie Fundacja dla Polski.


Zachęcamy do podejmowania własnych inicjatyw filantropijnych i zapraszamy do współpracy.
 
Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności