Fundacja dla Polskizeszyty ekonomiczne.Organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk ubogich, zagrożonych marginalizacją, dla których niejednokrotnie ulica stała się szkołą życia, na co dzień borykają się z różnymi problemami - również brakiem czasu i pieniędzy na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Ich podopieczni, próbujący już samodzielnie zdobywać środki na swoje utrzymanie, potrzebują fachowego wsparcia. Podstawy wiedzy ekonomicznej, informacje na temat prawa pracy, a przede wszystkim praktyczne wskazówki, jak pomóc młodzieży planować wydatki, czy efektywnie poszukiwać pracy, mogą być dla tych organizacji dużym wsparciem w ich codziennej pracy.

Zeszyty ekonomiczne to zbiór trzech publikacji skierowanych do pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi ulicy, mających na celu podniesienie ich kwalifikacji w zakresie rozwijania u swoich podopiecznych postaw przedsiębiorczych i ułatwiających im start w dorosłe życie zawodowe.

Publikacja składa się z trzech pozycji:
1) Ekonomia w pigułce - zawierający przykłady ćwiczeń przybliżających w formie zabawy podstawowe zagadnienia ekonomiczne, takie jak zasady popytu i podaży, podnoszenie wydajności produkcji, szacowanie zysków i strat;
2) Domowe finanse - stanowiący praktyczną pomoc w prowadzeniu budżetu domowego, a także zawierający informacje o prawach konsumenta i wskazówki na temat oszczędzania;

3) Rynek pracy - zawierający podstawowe informacje dotyczące kodeksu pracy dla nieletnich i wskazówki dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy, w tym także dotyczące zakładania własnej firmy.

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji Fundusz Współpracy (ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe).
Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności