Fundacja dla PolskiJesteś na:
Fundacja dla Polski jest organizacją pozarządową, która od ponad 25 lat wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Inspiruje oraz przekazuje wiedzę osobom indywidualnym i firmom, jak korzystać z najlepszych modelowych rozwiązań filantropijnych, aby skutecznie pomagać. Realizuje wolę fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały, gwarantując profesjonalizm i przejrzystość działań.

Fundacja dla Polski jest niezależną, niedochodową organizacją  o statucie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000039342. Jest także sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która zobowiązuje ją do zachowania kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność. Fundacja jest również członkiem Forum Darczyńców – instytucji promującej społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji przekazujących środki finansowe na cele społeczne.
 


Statut Fundacji dla Polski:

Statut Fundacji dla Polski

 
nr. konta bankowego Fundacji dla Polski
BRE Bank  45 1140 1010 0000 5294 4600 1001

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności